Mexico

MexicoVores arbejde i Mexico


Fra 2011 til 2019 er vi hvert år kommet til Mexico, hvor vi har afholdt workshops for folk, som ønsker at lære TRE metoden til eget brug, eller som skal bruge det professionelt. Samtidig har vi lavet vi frivilligt arbejde, hvor vi underviste i TRE for udsatte grupper, for hvem metoden vil være en stor hjælp til at kunne håndtere en for mange vedkommende barsk hverdag, f.eks. gadebørn eller behandlere, som arbejder i traumefyldte miljøer, og dermed selv risikerer at blive sekundært traumatiseret.


Behovet for traumehåndtering stort


Rigtig mange mennesker i Mexico er traumatiserede pga. trafficing, vold og overgreb fra såvel  regering, paramilitære grupper og narkobander.


Vores arbejde i Mexico har med al tydelighed vist os, hvor bredt TRE fauner: vi har arbejdet i et center for overlevende torturofre, gadebørn i Oaxaca, ledere i Mexicos største oliefirma, Pemex, flere psykoterapeutiske centre m.m. 


Uddannelsesforløb en udfordring


I 2014 startede vi i en uddannelsesgruppe i Cuernavaca. Målet var, at de efterhånden selv lokalt kan overtage undervisningen og udbredelsen af TRE-metoden.


Det har været en udfordring at lave et forløb med en hel gruppe i Mexico, som strækker sig i over 1 år. Forholdene og afstandene er meget store i forhold til, hvad vi er vant til herhjemme, så der har opstået mange hindringer undervejs. Men i 2015 fik vi certificeret de første 2 TRE providere: Lara Markus og Vero Pombo.


De har siden været meget aktive TRE undervisere, afholdt mange workshops og lavet en del frivilligt arbejde, bl.a. i forbindelse med jordskælvet i 2018. Se https://www.facebook.com/TREMexico/


I 2021 blev Lara Markus den første certificerede træner i Mexico. De kan nu selv fortsætte med at uddanne TRE providers, hvilket gør det meget nemmere - og bedre for klimaet. De har os i baghånden og over zoom. Når vi kommer forbi de kanter, hjælper vi selvfølgelig til :-).


I dag har vi ikke tal på, hvor mange TRE providers der efterhånden er i Mexico. Vi er glade for, at vi nåede vores mål efter 10 år.