home

Velkommen til TRE Academy Danmark

TRE-Academy er i dag delt op i to selvstændige afdelinger:

  • en dansksproget, som varetages af Colette Markus. Den afholdes i Odense.
  • en engelssproget, som varetages af Ole Ry og afholdes i København.

Henvendelser bedes derfor ske til den pågældende ansvarlige og vær opmærksom på, at indbetalinger kommer til den rette konto. TRE står for Tension & Trauma Release Exercises, eller på dansk: stress- traume forløsende øvelser. TRE Academy er en selvstændig virksomhed, som tilbyder undervisning og uddannelse i TRE–metoden af international standard.


Stress, traume, PTSD og udbrændthed synes at være stadig mere påtrængende problemer, forbundet med moderne livsstil og den globale situation. Det kan for den enkelte have alvorlige fysiske, psykologiske og relationelle konsekvenser. Ubehaget påvirker kroppen i ligeså høj grad som psyken. Af den grund kan vi ikke bare snakke os fra problemerne. Medicin er ofte kun symptombehandling og undertiden nødvendigt, men gør ikke noget ved selve årsagen. Derfor er der brug for nytænkning. 


Vores stress- og traumehåndteringsprogram bygger bl.a. på et sæt af øvelser, som er nemme at lære, og overraskende effektivt bryder med organismens tilstand af konstant alarmberedskab. Programmet er effektivt, hvad enten det drejer sig om mere almindeligt hverdagsstress, eller det drejer sig om at have været udsat for alvorlige, traumatiske oplevelser.


TRE har vundet stor udbredelse over hele verden. TRE Academy arbejder foruden i Danmark bl.a. i Mexico, Kurdistan (Irak) og på Færøerne.

 

Yderligere information om TRE kan findes på www.traumaprevention.com 


TRE Academy 

Intro kurser og uddannelse i TRE

stress- og traumeforløsende øvelser 

Kontakt

Colette Markus, email:colette@markus.dk, tel: +45 21265257

Ole Ry,  email: info@holoworld.dk,   tel: +45 21257065