Pris og tilmelding

Pris:


Den samlede pris er 24.000 kr.


Denne pris dækker alle 12 
undervisnings- og supervisionsdage, de 4 individuelle TRE-sessioner og de 2 individuelle supervisioner/evalueringer. Derudover kommer et administrationsgebyr (35 USD) til TRE organisationen, som også giver adgang til TRE for All Learning Portal.

Nødvendig litteratur er dog ikke inkluderet.


Betalingen kan deles i 4 rater


Rabat tilbydes til deltagere med nedsat indkomst.


Individuelle betalingsaftaler er mulige.


Indbetalinger til uddannelse: reg.nr. 5470, kontonr. 2018377.

Tilmelding

Ved tilmelding


1 ) Udfyld tilmeldingsformlen herunder, eller send mail med navn, og telefonnummer til colette@markus.dk
2) Udfyld et tilmeldingsskema, som du sender til colette@markus.dk

3) Udfyld et helbredskema, som du sender til colette@markus.dk

4) Indbetal depositum/kursuspris til Nykredit reg. 5470, konto 2018377

 *Tilmeldingen er først gyldig, når depositum/kursuspris er modtaget

 
 
 
 

Om tilmelding

Ved tilmelding bedes du udfylde et tilmeldingsskema og et helbredskema, som du finder på denne side. Begge skemaer bedes sendt til colette@markus.dk


Om helbredskemaet

Kropsarbejdet kan fremkalde fysiske og følelsesmæssige reaktioner, som kan være uegnede for mennesker med f.eks. hjertekarsygdom, inklusiv forhøjet blodtryk, eller alvorlig psykisk lidelse, nylig overstået operation, graviditet og visse andre tilstande. For ikke at udsætte dig for unødvendig risiko, beder vi dig derfor udfylde dette skema. 


Du kan hente helbredskemaet her.

Du kan hente tildmeldingsskemaet her.


Betaling
Tilmeldingen er først gyldig, når depositum/kursuspris er modtaget. Depositum er bindende. Hvis man af vigtige grunde er nødt til at udskyde forløbet, kan depositum overflyttes til næste uddannelseshold. De "vigtige" grunde godkendes af begge parter. Aflyses et kursus, betales det indbetalte beløb tilbage. Betaling til den dansksprogede uddannelse bedes overført til Nykredit reg. 5470, konto 2018377


Indtagelse af illegale stoffer og alkohol må ikke ske i forbindelse med vore kurser.