Program

MODUL 1:


3 dages teoretisk og praktisk indføring.

Modul 1 vil omfatte:


 • Stress- og traume-anatomi, -fysiologi og -neurologi, relevant for
  TRE
 • Forståelse af ryste/tremor-reaktionen
 • Indføring i den polyvagale teori
 • Forsvarsreaktioner af betydning for TRE
 • Strategier til at rumme stærke følelser (containment) og bevare
  jordforbindelsen
 • Introduktion til grundlæggende færdigheder for at arbejde med
  enkeltpersoner og grupper
 • Personlig erfaring med TRE og tremor


Modul 1 efterfølges af:


 • Dagbogsnotering af mindst 40 TRE-erfaringer på egen hånd i
  uddannelsesforløbet
 • TRE-sessioner med en Advanced Certified TRE Provider eller en TRE Certification Trainer (I alt 4 sessioner i hele uddannelsesforløbet)
 • Videreformidling af TRE til venner, bekendte og møde i peergruppe
 • Første af i alt 6 supervisionsdage
MODUL 2:


3-dages forløb. Med udgangspunkt i de foreløbige erfaringer fortsættes den teoretiske og praktiske undervisning.


Modul 2 vil omfatte:

 • Fordybelse af modul 1-temaer
 • Debriefing af egne praksis- og undervisningserfaringer
 • Gennemgang af artiklen Areas of Awareness i Practice of TRE
  (udleveres også i dansk oversættelse)
 • Betydningen af fascier i TRE
 • Grundlæggende TRE-interventioner
 • TRE-modifikationer
 • Fokus på dit eget praksis-, videns- og kompetenceområde
 • Opmærksomhed på etiske temaer


Modul 2 efterfølges af:


 • Dagbogsoptegnelser af egenproces fortsætter
 • Arbejde med mindst 4 individuelle klienter
 • Undervise i TRE i mindst 4 grupper sammen med en anden fra uddannelsesholdet
 • Gruppesupervision fortsætter. Regn med sammenlagt 6
  supervisionsdage i hele uddannelsen, inkl. certificeringsdagen
 • 2 individuelle supervisioner/evalueringer
 • Møder i peergrupper
 • Herudover forventes obligatorisk litteratur og TRE-DVD’er studeret
  og gennemgået
 • Forud for certificering afholdes et personligt supervisions- og
  evalueringsmøde med gruppens TRE Certification Trainer. Der kan
  her evt. pålægges yderligere uddannelsesaktivitet før endelig
  certificering.


Her kan du downloade programmet.


Hvis du ønsker den engelsk sprogede TRE uddannelse, skal du henvende dig til Ole Ry.