Program

MODUL 1:


3 dages teoretisk og praktisk indføring.

Modul 1 vil omfatte:


 • Stress- og traume-anatomi, -fysiologi og -neurologi, relevant for
  TRE
 • Forståelse af ryste/tremor-reaktionen
 • Indføring i den polyvagale teori
 • Forsvarsreaktioner af betydning for TRE
 • Strategier til at rumme stærke følelser (containment) og bevare
  jordforbindelsen
 • Introduktion til grundlæggende færdigheder for at arbejde med
  enkeltpersoner og grupper
 • Personlig erfaring med TRE og tremor


Modul 1 efterfølges af:


 • Dagbogsnotering af mindst 40 TRE-erfaringer på egen hånd i
  uddannelsesforløbet
 • TRE-sessioner med en Advanced Certified TRE Provider eller en TRE Certification Trainer (I alt 4 sessioner i hele uddannelsesforløbet)
 • Videreformidling af TRE til venner, bekendte og møde i peergruppe
 • Første af i alt 6 supervisionsdage
MODUL 2:


3-dages forløb. Med udgangspunkt i de foreløbige erfaringer fortsættes den teoretiske og praktiske undervisning.


Modul 2 vil omfatte:

 • Fordybelse af modul 1-temaer
 • Debriefing af egne praksis- og undervisningserfaringer
 • Gennemgang af artiklen Areas of Awareness i Practice of TRE
  (udleveres også i dansk oversættelse)
 • Betydningen af fascier i TRE
 • Grundlæggende TRE-interventioner
 • TRE-modifikationer
 • Fokus på dit eget praksis-, videns- og kompetenceområde
 • Opmærksomhed på etiske temaer


Modul 2 efterfølges af:


 • Dagbogsoptegnelser af egenproces fortsætter
 • Arbejde med mindst 4 individuelle klienter
 • Undervise i TRE i mindst 4 grupper
 • Gruppesupervision fortsætter. Regn med sammenlagt 6
  supervisionsdage i hele uddannelsen, inkl. certificeringsdagen
 • 2 individuelle supervisioner/evalueringer
 • Møder i peergrupper
 • Herudover forventes obligatorisk litteratur og TRE-DVD’er studeret
  og gennemgået
 • Forud for certificering afholdes et personligt supervisions- og
  evalueringsmøde med gruppens TRE Certification Trainer. Der kan
  her evt. pålægges yderligere uddannelsesaktivitet før endelig
  certificering.


Hent programmet her

TRE Academy

TRE: Tension and Trauma Release Exercises

Uddannelse,  kurser, undervisning, supervision, individuelle sessioner, skræddersyede arrangementer

- KONTAKT -

Ole Ry

Email: info@holoworld.dk 

Telfefon: +45 21257065

Colette Markus

Email: colette@markus.dk

Telefon: +45 21265257


TRE® denotes TRE®'s registered trademark. Dr. David Berceli holds the Copyright/©, Trademark and Service Mark (SM) for all TRE® training materials and the TRE® process. All rights to use is reserved and TRE® FOR ALL, Inc (TFA) (NGO) holds distribution rights. Also protected are: Trauma Release Process SM, Tension Release Process SM. TRE® website: http://www.treforall.org  psykoterapeut odense - sofus markus